“ Ek maak my los van wat agter is, en strek my uit na wat voor is. ”
~ Filippense 3:14 ~

© Pieter Harris. www.pieterharris.co.za

Paddas word weer prinse – positiewe sielkunde

1. Inleidend

In hierdie praktyk word daar sterk weg beweeg van die idee van patologie. Ons vra nie meer wat verkeerd met die mens is nie. Ons analiseer nie meer mense nie. Ons vra wat reg is in die mens, en wat sy of haar hulpbronne en sterkpunte is om ‘n probleem te oorwin. Ons glo dat elke mens uniek en volmaak geskape is, en al die hulpbronne het om suksesvol te wees. Daar bestaan nie iets soos geestesversteurings nie – net gesonde mense wat ‘n probleem het, en ons wil daardie probleem behandel as bloot ‘n groeigeleentheid.

Jy kan jouself dus as ‘n padda sien, of ‘n potensiële prins wat nie eens nodig het om deur een of ander prinses gesoen te word om ‘n prins te wees nie. Jy hoef net daardie prins in jouself te ontdek.

2. ‘n Patologie-model

Die sielkunde het nog altyd probeer om die mens in ‘n boksie te plaas. In sogenaamde diagnoses. Met die jare sedert 1952 is pogings aangewend om mense te diagnoseer en te plaas in kategorieë van versteurings. Sedert 1952 tot vandag het die diagnose handboek gepoog om mense in ‘n boksie te plaas, en is die boksies konstant verander en aangepas om die kompleksiteit van menswees te probeer klassifiseer.

Hierdie diagnoses raak nou al hoe meer en ook meer kompleks. Skielik is daar nuwe boksies en nuwe diagnoses. Oues val weg. Dit het dalk tyd geword dat ons van hierdie versteurings weg kan beweeg. Daar word nie vir ons vertel waarheen ons moet beweeg nie. Die afwesigheid van depressie is nie dieselfde as die teenwoordigheid van geluk, positiewe emosies en betekenis in die lewe nie.

In plaas daarvan om iemand te etiketteer met byvoorbeeld depressie, ‘n monster, ‘n moordenaar, of wat ookal en dit per se te behandel, kan ons eerder die positiewe kwaliteite wat daar “onder die maatemmer” begrawe is, gaan uitgrawe en dit tot ons voordeel gebruik. Wanneer jy aan die positiewes in jou lewe bou, sal die negatiewes vanself verdwyn.

Die fokus hoort dus nie te wees op wat verkeerd met die mens is nie, maar eerder op dit wat reg is met die mens. Dit gebeur ook wanneer daar vrae gevra word oor wat die postiewe intensie agter gedrag was, eerder as om die gedrag self te beoordeel. Dit vra dalk van ons om nie te oordeel nie, maar om te vra wat die intensie van mense is.

3. ‘n Positiewe model

In die positiewe sielkunde wil ons weg beweeg van die patologie-model. Ons wil nie fokus op depressie, angs en alle ander geestesversteurings nie. Ons wil fokus op die hulpbronne en talente wat jy het as goed-geskape mens.

Om depressie te bestry beteken nie dat die afwesigheid van depressie ‘n gevoel van geluk, positiewe emosies en betekenis in jou lewe gaan skep nie.

Ons wil in die hier-en-nou, sielvol, met al ons sintuie fokus op dit wat ons het.

4. Kernkomponente van positiewe sielkunde

  • Dankbaarheid:

Dit is so maklik om te fokus op dit wat ons nie het nie, as om te fokus op dit wat ons wel het.

Die Tibetane het ‘n stelling wat soos volg lui: “the moment when we are content, we have enough”. Ons gaan nie content wees wanneer ons genoeg het nie. Ons sal genoeg hê wanneer ons content is.

Dit is wanneer jy sielvol bewus word van die klein dingetjies rondom jou. Dis wanneer jy jou vyf sintuie gebruik om weer alles om jou en wat jy het te waardeer. Dit is kosbare oomblikke.

Dankbaarheid is wanneer jy weg van jouself af fokus, en fokus op die oomblik en dit wat om jou aan die gang is.

Miskien kan jy ‘n verskil maak in iemand anders se lewe met ‘n onverwagse daad van onbaatsugtigheid. Wie weet?

Volg gerus hierdie skakel: https://www.youtube.com/watch?v=QYcXTlGLUgE

  • Sielvolle meditasie:

Daar word nie van jou verwag om elke dag stil te sit en fisies te mediteer nie. Dat jy nou in ‘n mandala-posisie moet sit en allerhande rympies op te moet sê nie.

Meditasie gaan daaroor om elke oomblik, waar jy ookal is, en wat jy ookal doen, bewus te wees van waar jy is, wat jy doen, en wat jy voel, waarmee jy ookal besig is met al vyf jou sintuie. Dit gaan daaroor om jou kos, wyn, tuin, jou omgewing op pad werk toe of watookal sielvol, en in die oomblik van die hier en nou te geniet.

Jy kan van tyd tot tyd net stil raak, niks doen nie. Jy kan bloot net asem haal, ontspan, en bewus raak van wat ookal jy ervaar met jou vyf sintuie. Dit is sielvolle meditasie genoeg.

  • Geleerde optimisme:

Jy kan leer om meer optimisties te wees. Jy is nie ‘n slagoffer nie. Jy is nie ‘n slagoffer van jou gene, of opvoeding of van die ervaringe van jou lewe nie.

Jou probleem is ook nie in hoe jy groot geword het nie. Jy het dalk geleer dat jy ‘n slagoffer is. Maar jy is nie. Jy kon dalk ‘n slagoffer wees as kind, maar vandag is jy net soveel ouer, wyser en meer ervare met die hulpmiddele wat jy verwerf het in jou leer-ervaringe as ‘n volwasse mens.

So ook is jy nie ‘n slagoffer van die gebeure in jou lewe nie. Daar is dinge wat gebeur het, en jy het in die hier en die nou die keuse om te voel soos ‘n slagoffer of om soos ‘n oorwinnaar te voel.

Jy kan kies om ‘n selfvervullende professie te volg, wat daardie denke herversterk. Dit is jou keuse om negatief te bly dink, en om die patroon van jou negatiewe denke te bly herversterk.

Dit is jou keuse om beheer te word deur vrees persoon of om deur die lewe gedryf te word. Jou keuse om ‘n prins te wees… of ‘n padda.