“ Ons beheer oor die buitewêreld is beperk, tydelik en dikwels ʼn illusie. ”
~ Matthieu Ricard ~

Wat is Kognitiewe Gedrag Terapie?

Dit is ‘n manier om te verduidelik: 

  • hoe jy oor jouself, oor die wêreld, en oor ander mense dink, en…
  • hoe dit wat jy dan doen jou gedagtes en gevoelens beïnvloed.

KGT kan jou help om jou manier van dink (“Kognitief”) te verander, en jou manier van doen “Gedrag”) Hierdie veranderinge kan jou help om beter te voel. Anders as sommige van die ander behandelingsmetodes, fokus dit op die “hier en die nou” van jou probleme, in plaas van op die verlede en die oorsake daarvan. Dit help jou nou om ‘n manier te vind om jou gemoedstemming nou te verander en te verbeter.

Wanneer help KGT?

KGT help vir baie verskillende soorte probleme. Dit sluit in angs, depressie, paniek, fobieë (insluitend fobie vir oop ruimtes en sosiale fobie0 stres, bulimie, onsessiewe kompulsiewe versteurings, post  traumatiese stres versteuring, bipolêre depressie en ppsigose. KGT kan ook help as jy probleme het met woede, ‘n lae dunk van jouself of fisiese probleme soos pyn en moegheid.

Hoe werk dit? 

KGT kan jou help om sin te maak van oorweldigende probleme deur hierdie probleem op te breek in kleiner dele. Dit maak dit vir jou makliker om te ontdek hoe hulle met mekaar verband hou en hoe hulle jou beïnvloed. Hierdie kleiner dele is

‘n Situasie– ‘n probleem, gebeurtenis of moeilike situasie. Daaruit kan die volgende voortvloei:

  • Denke (gedagtes)
  • Emosies
  • Fisiese gevoelens
  • Aksies (Gedrag)

Elkeen van hierdie terreine kan ook die ander beïnvloed.. Hoe jy oor ‘n probleem dink kan ‘n invloed hê oor hoe jy fisies en emosioneel voel.

Al hierdie verskillende terreine kan soos volg onderling met mekaar verbind wees:

Insert-3

Wat op een van hierdie terreine gebeur, het ‘n invloed op die res van al die ander verskillende terreine.

Daar is maniere om op meeste van hierdie situasies so te reageer dat dit jou help, of glad nie help nie, afhangende van hoe jy daaroor dink. Jou manier van dink kan jou help of nie help nie.

‘n Voorbeeld:

Die  Situasie Jy het ‘n slegte dag gehad, jy voel omgekrap, en jy gaan uit om inkopies te gaan doen. terwyl jy langs die pad afstap kom daar iemand verbygestap. Jy groet, maar die persoon groet jou nie terug nie, en  ignoreer jou. Dit veroorsaak ‘n hele stortvloed van….

Help nie Help
Gedagtes Hy/sy het my geïgnoreer – hulle hou nie van my nie.. Hy/sy lyk so afgetrokke – ek wonder of daar iets verkeerd is?
Emosioneel:
Gevoelens
Laag, bedruk, en verwerp. Besorgd oor die ander persoon, positief.
Fisies: Maagkrampe, min energie, voel siekerig. Voel heel gemaklik
Aksie: Gaan huis toe en vermy verdere kontak met hom/haar. Kontak die persoon en maak seker hy/sy is O.K.

Dieselfde situasie het tot twee heeltemal verskillende resultate gelei, afhangende van wat jy van die situasie gedink het.

In hierdie voorbeeld was dit wat jy gedink het die oorsaak van hoe jy gevoel het, en wat jy gedoen het.  Jy het sommer ‘n gevolgtrekking gemaak, sonder daar  regtig bewyse was vir jou afleiding/s – en dit is baie belangrik, want dit het veroorsaak  dat:

  • jy ‘n hele aantal onaangename gevoelens ervaar het
  • op so ‘n manier gereageer het, opgetree het, dat dit jou slegter laat voel het.

Sou jy in daardie bedrukte gemoedstemming huis toe gegaan het, sou jy waarskynlik verder gebroei het oor wat gebeur het, wat jou nog weer slegter laat voel.

As jy egter in aanraking met die persoon sou kom, en vasstel waarom dit gebeur het, is dit baie waarskynlik dat dit jou beter sou laat voel het oor jouself.

As jy die ander persoon vermy, sal jy nie enige misverstand  uit die weg kom ruim nie – en jy sou waarskynlik nog erger gevoel het.

Hierdie “bose sirkel” kan veroorsaak dat jy nog erger voel. Dit kan selfs veroorsaak dat jy nuwe situasies skep wat jou erger laat voel. Jy kan begin om taamlike onrealistiese  (en onaangename) gedagtes oor jouself te koester. Dit gebeur wanneer ons reeds omgekrap is, en nou geneig is om nog meer ongegronde afleidings te maak, en dinge op selfs uiterste negatiewe maniere te interpreteer, wat nou nog minder help as  tevore (Die “bose sirkel”).

KGT kan jou help om hierdie bose sirkel van veranderde denke, gevoelens en gedrag te verbreek. As jy die verskillende dele van die volgorde kan sien, kan jy hulle verander – en sodoende kan jy jou gevoelens verander.  KGT beoog om jou op ‘n plek te kry, waar jy dit “self op jou eie” kan doen en vir jouself beter maniere kan uitwerk om hierdie probleme te oorkom.