“ Verskoning vra beteken nie altyd dat jy verkeerd is en die ander persoon reg is nie. Dit beteken slegs dat jy julle verhouding hoër ag as jou eie ek. ”

Assertiwiteit of selfgelding het te doen met ons optrede in ons verhoudinge met mense.

In ons verhoudinge met ander mense het ons gewoonlik een van drie keuses:

A. Ons beweeg weg van mense (Passiwiteit)

B. Ons beweeg teen mense (Aggressiwiteit)

C. Ons beweeg saam met mense (Assertiwiteit)

Ons moenie assertiwiteit of selfgelding met aggressie verwar nie, en dit ook nie sien as die teenoorgestelde van passiwiteit nie. Assertiwiteit is iets heeltemal anders.

Die assertiwiteits-balk lyk so:

Die-Assertiwiteits---Balk-lyk-so

Wyse waarop Behoeftes dan hanteer word:

Insert4

Passiwiteit: Jou behoeftes is belangriker is my behoeftes – daarom wen jy en ek verloor

Aggressiwiteit: My behoeftes is belangriker as jou behoeftes  – daarom wen ek en jy verloor.

Assertiwiteit: My behoeftes  en jou behoeftes is albei belangrik – daarom wen ons almal, en is daar nie verloorders nie.