“ Miskien is die grootste les wat ek aan ander kan oordra is dit: jy kan nie EFT “verkeerd” doen nie. Volgens my eie mening is die enigste manier waarop jy dit verkeerd kan doen om dit nie te doen nie. Ek dink dit is so eenvoudig soos dit. ”
~ Andrew Wilkie ~

EFT “Tapping” is gebaseer op dieselfde teorie as Chinese akupunktuur: naamlik dat ons liggame ‘n netwerk van energie kanale bevat wat die meridiaan lyne  (wat verbind is met spesifieke organe in die liggaam) genoem word, waardeur daar energie deur ons sisteem beweeg.  Deur die navorsing van dr. Roger Callahan en dr. Gary Craig weet ons vandag dat deur aanhoudend op hierdie meridiaan lyne liggies met die vingers te tik, die veg-vlug-vries reaksie verminder word, maak nie saak of die sneller wat die veg-vlug reaksie veroorsaak ‘n werklike of slegs ‘n denkbeeldige  gevaar is nie.

Soos die geval van Samantha. Nadat sy aangeval is deur ‘n man met ‘n rooierige baard, het haar liggaam elke keer tot ‘n vlug-veg reaksie  oorgegaan sodra sy ‘n man gesien het met ‘n rooierige baard. As sy gestap het, en ‘n man met ‘n rooierige baard in haar rigting sien aankom het, het sy begin bewe. ‘n Rooierige baard het vir haar gevaar beteken en die energievlakke in haar liggaam het begin verhoog, om haar gereed te maak om te veg of te vlug.

Dit kom daarop neer dat sodra ons besig is om te “tap” (tik), ons verbaal (met woorde) en met energie fokus op ‘n sekere probleem – emosioneel, fisies, geestelik of spiritueel – en ons “tap” dan tydens die proses op verskillende aku-punte op ons liggaam, terwyl ons sekere frases herhaal met betrekking tot ons probleem. Hierdie proses verminder die energie in die veg-vlug reaksie wat vanaf die brein geaktiveer word, en bring ‘n emosionele en kognitiewe (hoe ons oor probleme dink) verandering teweeg. Op hierdie wyse word die antieke wysheid van die ooste insake die beweging van energie deur die liggaam, en die kennis en bevindinge van moderne sielkunde en neurologie saamgevoeg, om beter en vinniger resultate te bewerkstellig. Hierdie rigting staan vandag bekend as “Energie Sielkunde”, en EFT is ‘n spesifieke tegniek wat onder hierdie rigting geklassifiseer kan word..

Nou mag mense dit moeilik vind om te glo dat om op hierdie spesifieke punte in die liggaam te “tap” of tik, die energie tydens trauma kan ontlaai en verminder. Maar dit word vandag bevestig deur wetenskaplike navorsing wat gedoen is deur die Harvard Mediese Skool in die V.S.A. Gedurende die afgelope dekade het navorsers gesofistikeerde MRI en PET skanderings gebruik om te bewys dat die “tap”-proses aktiwiteite in die brein wat geassosieer word met angs en depressie (soos die amigdala, hipotalamus, hippokampus ens.) beduidend verminder. In die navorsing kan duidelik gesien word hoe die amigdala se “rooi waarskuwing” (“Red Alert”) afgelas en gekanselleer word sodra die aku-punte gestimuleer word  deur die EFT “tapping”.