“ Die ontmoeting tussen twee persoonlikhede is soos die kontak van twee chemiese stowwe: indien daar enige reaksie is, word beide verander. ”
~ Carl Jung ~

  1. E.M.I. is eintlik ‘n neuroterapie – nie ‘n psigoterapie nie. Dit werk met die sintuie – hoofsaaklik met visie (sien).
  1. Trauma word ervaar deur al 5 ons sintuie – tydens die trauma gebeur daar dinge wat ons sien, hoor, voel, en moontlik selfs proe en ruik.
  1. 60% van die trauma gaan deur ons oë – ons sien dus die grootste deel van die trauma met ons oë. Die res van die trauma word in ‘n mindere of meerdere mate deur die ander sintuie ervaar.
  1. Trauma kan vergelyk word met ‘n glas met ‘n bleikmiddel in (bv. “Jig”). Die terapie bestaan daaruit dat ons elke keer iets gaan bysit soos meer en meer water in die glas by te gooi, en aan te hou om “water by te gooi” totdat ons die “bleikmiddel” (trauma) aansienlik “verdun” of “afgewater” het, sodat die oorspronklike intensiteit van die trauma afgeneem of selfs verdwyn het.
  1. 5. E.M.I. help jou om die trauma met jou oë te verwerk, deur 22 bewegings van die terapeut se vingers met jou oë te volg. Dit gaan dus oor verskillende oogbewegings tydens die sessie, wat jou help om die trauma te verwerk..
  1. 6. Die terapeut lei jou – jy word op geen manier beheer of gemanipuleer nie.

 

Eye Movement Integration (EMI) was developed by Connirae and Steve Andreas of Colorado, USA in 1989. EMI is the most effective method for accessing and integrating traumatic memories and experiences. It is not the same as Eye Movement and Desensitization Reprocessing (EMDR). However, it is another therapeutic technique using eye movements. EMI is astonishing rapid in its effects, freeing clients from the burden of unresolved memories of almost any form of trauma – from childhood abuse to car accidents; from rape to natural disasters to combat situations – in just one to six treatment sessions. This is not hypnosis, nor magic, but an extraordinary direct means of releasing the power of the mind to do what it was designed to do: Heal itself!