“ Niemand kan teruggaan en ‘n splinternuwe begin maak nie, my vriend, maar enige kan van hier begin en ‘n nuwe einde maak. ”
~ Anoniem ~

© Pieter Harris. www.pieterharris.co.za

(BrainWorking Recursive Therapy)®

Vinnige neurologiese veranderinge vir vinniger mense in ‘n vinnigste wêreld

BWRT – HOE DIT ALLES BEGIN HET

Soos vele briljante ontdekkings is BWRT gebore uit ‘n oomblik van onverwagte inspirasie. Terence Watts was besig om ‘n goed bekende wetenskap-tydskrif te lees, toe hy in aanraking gekom het met die 1983 navorsing van ‘n Amerikaanse Nobel Prys wenner, Benjamin Libet. Libet was ‘n navorser in die fisiologie departement aan die universiteit van California, te San Francisco.

Wat Libet ontdek het was destyds op daardie tydstip eenvoudig net verstommend – en dit was dat ons as mense skynbaar geen vrye wil het nie. Dit kom daarop neer dat watter besluite ons ook al in die lewe neem, reeds deur die fisiese brein gemaak is, nog voordat ons daarvan bewus geword het. Dit neem ons 350 millisekondes voordat ons eers bewus word van ‘n besluit wat ons geneem het, en gedurende hierdie tyd (350 millisekondes) beweeg die inkomende data oor ‘n afstand van 50 meter senuwee bane, voordat ons van die besluit bewus word. Maar dit voel vir ons asof ons geheel en al in beheer is van die besluit wat ons geneem het. En selfs al sou ons van besluit verander, sou dit daardie veranderde besluit meer as ‘n derde van ‘n sekonde (m.a.w. 350 millisekondes) neem voordat ons van daardie veranderde besluit bewus sou word. Libet se ontdekking het Terrence Watts tot die ontwikkeling van BWRT gelei.

SO, WAT IS BWRT?

BWRT is ‘n nuwe, rewolusionêre, hoogs effektiewe en grondverskuiwende terapie sowel as ‘n dinamiese model van sielkunde wat perfek inpas in die huidige beskouinge van neurowetenskap. Dit is een van die mees opwindende verwikkelinge in psigoterapie aangesien die proses blitsvinnig is en ongelooflik effektief is om verandering teweeg te bring in die minimum aantal sessies as mens dit vergelyk met ander terapieë. Maar die belangrikste van dit alles, is dat BWRT heeltemal uniek is, wat met heeltemal ander metodes werk, en met onvoorspelbare resultate.

BWRT is in 2011 ontwikkel deur Terence Watts (bygestaan deur sy vennoot in navorsing, Rafiq Lockhat). Dit werk van die beginsel dat ons brein op gebeure reageer en besluite daaroor neem voordat ons fisies bewus daarvan is. Jou brein egter, is ongelooflik aanpasbaar en kan nuwe dinge op ‘n vinnige en effektiewe manier leer.

BWRT verskil ook heeltemal van enige ander vorm van konvensionele terapie aangesien dit nie onnodige vrae vra nie. Dit doen ook nie “analise paralise” nie. Dit mors ook nie tyd nie. Ons werk met jou neurologie en ons verander jou neurologie met neurowetenskap in ‘n vinnige, pynlose en effektiewe metodologie.

Hoe werk BWRT?

Die beginsel hier is dat ons iets nuut leer deur dit oor en oor te oefen totdat dit vir ons tweede natuur word. BWRT gebruik dieselfde idee om nuwe dinge te leer op ‘n nuwe manier deur gebruik te maak van herhaling, kleedrepetisie en ‘n refleksie van sukses. Wanneer ons dit doen, word daar ‘n nuwe paadjie in die brein geskep. Dit gaan alles daaroor om gedrag wat jy nie meer wil hê nie, te vervang met ‘n beter gedrag of met meer effektiewer optrede.

Onmiddellik nadat terapie voltooi is, kan die kliënt nie meer enige negatiewe response voel teenoor die slegte gebeurtenis wat verantwoordelik is vir die simptome nie, maak nie saak hoe hard hulle probeer om dit te onthou nie.

Hierdie terapie is grootliks inhoud-vry (privaat), en die kliënt se eie kragtige verbeelding en denkprosesse word gebruik om ‘n verligting van sy of haar simptome te bereik sonder dat die kliënt regtig hoef te sê presies wat dit is wat hom of haar pla. Daar word gebruik gemaak van ‘n streng protokol (presiese voorskrifte) wat maksimum effektiwiteit en totale veiligheid verseker.

Spesifieke probleme wat met BWRT behandel kan word:

 • Enige vorm van trauma
 • Posttraumatiese Stresversteuring
 • Seksuele misbruik
 • Self-agting probleme
 • Verwerpingsprobleme
 • Probleme met vertroue
 • Om negatiewe emosies te laat gaan
 • Stres en angs
 • Paniek-aanvalle
 • Gewoontes, insluitende rook, dobbel, ooreet, drink, koop ens.
 • Vrese, insluitende die vrees vir mislukking
 • Probleme met self-vertroue
 • Fobies
 • OCD (Obsessief kompulsiewe versteuring)
 • Verhoudingsprobleme
 • Rou
 • Depressie
 • Skuldgevoelens
 • Motivering.