Pieter-Home-Banner

Wie ek is

Ek is geregistreer as Sielkundige (Voorligting) by die Health Professions Council of South Africa met ‘n Meestersgraad in die Sielkunde (Kliniese en Voorligtingsielkunde). Ek het ‘n besondere belangstelling in hipnotiese tegnieke, waarvoor ek ook opgelei is deur die “South African Society of Clinical Hypnosis” asook die “Milton H. Erickson Institute of South Africa.”

Vanaf 1994 is ek in ‘n privaat praktyk in Witbank/Emalahleni (Mpumalanga) tot op hede. Benewens sielkundige is ek ook ‘n afgetrede predikant (sedert Januarie 2010) met ‘n Th.B. graad in teologie.

HOE EK WERK

Ek volg ‘n eklektiese benadering wat beteken dat alternatiewe en moderne metodes van psigoterapie toegepas word. (Sien “velde waarin ek werk” hieronder) Die hooffokus van hierdie praktyk val egter op hipnose. ‘n Inligtingstuk oor hipnose (Wat is hipnose?) word vooraf aan die kliënt beskikbaar gestel. Indien die kliënt probleme hiermee het, sal eers probeer word om die probleme met die kliënt uit te klaar, voordat daar besluit word op ‘n alternatiewe terapeutiese benadering.

Hipnose is na regte eintlik onvermydelik in enige vorm van terapie of berading. Soos ‘n internasionaal erkende deskundige op die gebied van hipnose en depressie, dr. Michael Yapko, tydens ‘n werkswinkel in 2007 in Suid Afrika dit gestel het: “All therapy is hypnosis, but not all hypnosis is therapy…”

DIE VELDE WAARIN EK WERK

Kliniese Hipnose (Sien ook inligtingstuk: Wat is hipnose?).

Benewens Kliniese hipnose word daar ook gefokus op alternatiewe terapeutiese benaderinge wat die volgende insluit:
Kognitiewe Gedragsterapie (Cognitive Behavioural Therapy), waar die kliënt geleer word hoe mens se denkpatrone jou gevoelens en gedrag beïnvloed.
Oplossing Gefokusde Terapie (Solution Focused Therapy) waar daar veral op oplossings gekonsentreer word.
E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), wat te doen het met oogbewegings wat aangewend word om veral trauma te her-prosesseer en te her-integreer.
E.M.I. (Eye Movement Integration)
Bogenoemde tegnieke is moderne, effektiewe psigoterapeutiese tegnieke wat ‘n wye veld dek om ‘n verskeidenheid van probleme aan te spreek. E.M.D.R. en EMI  is veral baie effektief in gevalle waar intense trauma beleef is (Soos Post Traumatiese Stresversteurings). EMI word eers 6-8 weke na ‘n traumatiese insident gedoen om die her-traumatisering van die kliënt te voorkom. Kliënte word d.m.v. ‘n inligtingstuk eers voorberei wat hulle te wagte kan wees gedurende die EMI sessie(s).

Psigoneuroïmmunologie waar gefokus word op die komplekse verhouding tussen veral die psige en die  liggaam omdat psigologiese faktore ook ‘n belangrike rol speel in die ontstaan van fisiese siekte toestande.

Verhoudings-  en Pare-berading (Couples Counselling).

DIT IS MY PRAKTYK:

Mediese Fonds tariewe is van toepassing. Kliënte sonde ‘n mediese fonds kom in aanmerking vir verminderde tariewe.

Vertroulikheid, en respek vir die kliënt geniet die hoogste prioriteit in hierdie praktyk.

Die spreekkamer is baie gerieflik en maklik toeganklik (ook vir ouer persone en persone in rystoele)

Veilige parkering is binne die kompleks beskikbaar.

In die algemeen word daar gebruik gemaak van plaaslike algemene praktisyns vir die voorskryf van medikasie soos antidepressante – verkieslik die kliënt se eie huisdokter. Sou dit nodig wees om ‘n kliënt na ‘n psigiater te verwys, sal die nodige reëlings getref word, in samewerking met die kliënt.

Die praktyk is  ‘n algemene praktyk waar spesiale aandag geskenk word aan sielkundige probleme van mense ouer as 12 jaar, afhangende van die behoeftes van die kliënt.  Kinders onder 12 jr. sal in die algemeen verwys word na ander terapeute, aangesien hierdie praktyk nie toegerus is vir terapie met kinders nie (Hier is bv. nie ‘n speelkamer beskikbaar nie)

Ek bereik spesifiek sukses in my praktyk met verhoudings- en pare-berading, selfhandhawing (assertiwiteit), depressie, algemene stres, paniek en angsversteurings, post traumatiese stres, slagoffers van seksuele trauma, fisiese siektes, gewigsverlies, en verslawings soos rook en dobbel.

Eenmalige afsprake soos om kliënte vir slegs een sessie te sien (Bv. om hulle d.m.v. hipnose te help ophou rook), word in die reël nie gemaak nie, aangesien dit kontra-terapeuties kan wees.