“ Dit is keuse, nie toeval nie,
wat jou bestemming bepaal ”

~ Jean Nidetch ~

“ Alles wat jy jou verbeel, is realiteit ”
~ Pablo Picassso ~

BELANGRIKE INLIGTING OOR HIERDIE PRAKTYK

Dit is vir my belangrik dat jy die beste diens moontlik vir jou behoeftes sal ontvang, en daarom wil ek ‘n paar punte uitlig. Dit is belangrik vir ons proses dat jy elke punt sorgvuldig deur sal lees.

1. Algemene punte

Ek wil eers ‘n paar algemene punte stel sodat jy die meeste baat by terapie kan vind:

a) Jy hoef nie deur iemand soos ‘n dokter verwys te word nie. Jy kan bloot uit eie keuse aanmeld vir terapie.

b) Die atmosfeer is gemaklik en ontspanne, en ons maak gebruik van voornaam terme.

c) Jy bepaal grootliks die gang van terapie. Ek laat my sterk deur jou lei. Dit beteken ook dat jy die tyd bestuur. Ek sal van tyd tot tyd voorstelle maak, maar as jy wil hê ons moet hipnose in ‘n sessie doen, moet ons ten minste ‘n halfuur tyd daarvoor hê.

d) Ons gaan die eerste sessie gebruik om jou probleem te ondersoek. Ek moet eers ‘n perspektief rondom jou probleem kry, en jy mag dalk nie veel baat uit jou eerste sessie kry nie. Ek sal nooit hipnose doen of enige ander terapeutiese ingrepe doen in die eerste sessie nie, behalwe vir rokers wie wil ophou rook. Gaan kyk asseblief na my artikel oor rook.

e) Die duur van ‘n sessie is ongeveer 50 minute. Jy sal sien dat jy volgens die 40 tot 50 minute skaal betaal. Die sessie duur dus van die uur tot 10 minute voor die volgende uur. As jy laat is vir jou afspraak, moet ons die hele sessie inpas in die tyd wat oorbly. As ek laat is vir die afspraak, is dit my probleem!

f) Selfone moet verkieslik afgeskakel word, of op “silent” gesit word, veral wanneer ons hipnose doen. Die lui van ‘n foon kan vir jou die meeste irritasie veroorsaak.

g) Dit is uiteraard onmoontlik om te kan sê hoe lank terapie sal duur. Ek werk gemiddeld tussen 4 en 8 sessies per kliënt. Dit mag wees dat jou probleem meer of minder gekompliseerd mag wees, en dit mag terapie verkort of verleng. Van my kant af onderneem ek om so vinnig en effektief as moontlik te werk om tyd en kostes te spaar.

h) Ek sien my kliënte normaalweg op ‘n weeklikse basis, aangesien dit die onderbewuste sewe dae neem om ‘n sessie se werk te integreer. Ons sal eers na sewe dae weet wat die effek van die vorige sessie was.

i) Kliënte weet gewoonlik instinktief wanneer om terapie te termineer. Jy sal weet wanneer ons tot ‘n einde van ons sessies gekom het. Hipnose sal jou help om in aanraking met jou gevoel te kom en instinktief te weet wanneer ons aan die einde van terapie gekom het. Ek sal nooit voorstel hoeveel sessies jy nog nodig het nie, of dat jy nog moet kom al dan nie. Jy sal dit instinktief net weet. Jy kan ad infinito as mens verbeter en ek is mal oor jou geld. Dit pas my as jy vir meer sessies wil kom! Jy sal net weet, sonder om dit noodwendig te kan verduidelik, wanneer jy nie meer nodig het om te kom nie.

j) Terapie is ‘n verhouding. Ek sal graag hê jy moet so gemaklik as moontlik voel. Kla of vra gerus as jy onseker of ongemaklik oor enige iets voel.

k) Jy sal nooit veroordeel word nie, maar slegs verstaan word. ‘n Sielkundige is nie ‘n regter nie, maar iemand wat jou wil verstaan en waar jy vandaan kom. Net ‘n swak sielkundige sal jou veroordeel.

2. Terapeutiese oriëntasie

Hierdie praktyk volg ‘n eklektiese benadering. Dit beteken dat alle dissiplines binne die Sielkunde gebruik word, afhangende van jou behoeftes.

Daar word egter in hierdie praktyk gefokus op meer alternatiewe terapieë. Jy kan meer daaroor lees op my webtuiste www.jorganharris.co.za. Voel ook vry om my meer daaroor uit te vra.

Ek maak spesifiek gebruik van moderne, vinnige en effektiewe terapeutiese sisteme om die beste resultate in die minste aantal sessies te verkry. Voel asseblief vry om meer op my webtuiste te lees oor Kliniese Hipnose, BWRT, NLP, Sielvolheid, Positiewe Sielkunde, EcCT en EFT.

3. Etiese kode

Ek het ‘n groot verantwoordelikheid teenoor jou. Sielkundiges is onderworpe aan ‘n streng etiese kode wat daar gestel is deur die Health Professions Council of South Africa (HPCSA). Hierdie kode waarborg aan jou as kliënt ten alle tye professionele en etiese gedrag van my af. Indien ek nie aan hierdie kode voldoen nie, kan jy my by die Raad gaan verkla. ‘n Afskrif van die kode kan van ons ontvangsdame aangevra word.

Een van die belangrikste sake wat hier geld is die aspek van vertroulikheid. Jy moet ten alle tye daarvan bewus wees dat al die inligting wat jy aan my verskaf, as hoogs vertroulik behandel sal word. Ek mag inligting oor jou slegs bekend maak met jou skriftelike toestemming. Ek mag nie eers inligting oor jou aan jou wederhelf, ouers of kinders bekend maak sonder jou skriftelike toestemming nie.

Die enigste uitsondering is wanneer daar ‘n noodsituasie ontstaan, en ek van oordeel is dat ek ter wille van jou en ander se veiligheid, inligting moet vrystel. Ek sal egter steeds verantwoordelik met die inligting omgaan. ‘n Hof kan my natuurlik ook dwing om inligting vry te stel. Ons doen dit dan normaalweg onder protes, en selfs dan sal ons net die nodige inligting vrystel, en steeds probeer om jou te beskerm.

4. Rekeninge

Hierdie is baie keer die minder aangename deel van terapie. Geld kan soms die terapeutiese proses belemmer.

Ek wil jou aandag vestig op die volgende belangrike punte:

a) Rekeninge word gehef volgens die voorskrifte van BHF (Board of Healthcare Funders). Hierdie praktyk is dus ingekontrakteer, en mediese fonds tariewe word gehef. Indien jy nie aan ‘n Mediese Fonds behoort nie, is die private tarief vir 2015-2016, R 600 per sessie.

b) Rekeninge word elektronies na die Mediese Fonds gestuur, en hulle vergoed hierdie praktyk direk.

c) Hoewel ons van die jongste tegnologie gebruik maak om jou onmiddellik in te lig wanneer jou fondse uitgeput is, sal dit goed wees as jy met jou Mediese Fonds in aanraking sal kom en uitvind wat jou jaarlikse limiet is. Soveel kliënte het al met ‘n skok agter gekom dat hulle voordele uitgeput is, en dan sit hulle met ‘n groot rekening. Dit is jou verantwoordelikheid om uit te vind wat jou voordele is.

d) Indien jou voordele uitgeput is, doen navraag oor spesiale tariewe wat van toepassing is vir kliënte wat privaat betaal.

e) Jy sal ‘n kontrak met my aangaan waarin daar sekere ooreenkomste is. Volgens wet MOET ALLE AFSPRAKE WAT GEKANSELLEER WORD, 24 UUR OF MEER VOOR DIE TYD GEKANSELLEER WORD. AFSPRAKE WAT IN MINDER AS 24 UUR GEKANSELLEER WORD, SAL BETAALBAAR WEES.

f) Ons is egter ook menslik, en kan verstaan as jy regtig ‘n geldige rede het waarom jy die sessie moet kanselleer. Dit mag soms gebeur dat ‘n ander kliënt jou gekanselleerde afspraak wil gebruik, en dan sal jy nie verantwoordelik gehou word vir die rekening nie.

g) Sou jy ‘n afspraak vergeet of dit nie bywoon nie, sal jy natuurlik ook vir die rekening verantwoordelik wees.

h) Rente word gehef op agterstallige rekeninge, want jou agterstallige rekening gaan my rente laat betaal op my agterstallige rekeninge!

i) Sou jy nie jou afspraak nakom nie, kan jy aan die onderkant van die waglys geplaas word.

5. Ten slotte

Dit is vir my belangrik dat jy die beste uit hierdie sessies put. Indien jy enige vrae oor hierdie dokument het, voel vry om my daaroor uit te vra. Indien daar enige sake rondom terapie is wat jou kwel, moet jy dit asseblief met my bespreek. Dit kan nadelig vir terapie wees indien jy ongelukkig is, of my nie kan vertrou nie.

Ek hoop dat terapie vir jou ‘n ervaring van groei en ontwikkeling in jou menswees sal wees, en dat jy mag ontdek hoe maklik dit is om werklik te lewe.

css.php